Spuit-quiz

Deze quiz kan heel leuk zijn als afsluiting als het warm weer is.
Verdeel je groep in 3,4 of 5 groepjes.
Elk groepje heeft een waterpistool.
Zet de kinderen in een cirkel.
Middenin komt een stip.
Om de beurt komt er 1 kind uit een groepje op de stip staan.
Je stelt een vraag en als het kind het goede antwoord geeft,
mogen de kinderen spuiten.
Is het antwoord fout, dan wordt er niet gespoten.
Als de kinderen niet nat willen worden, kun je afspreken om
bij een fout antwoord te spuiten.
Het is bij dit spel belangrijk om duidelijke afspraken te maken!

Naar de site