Een idee voor 1 Samuël 8

Ik had het gedeelte uit de NBV gekopieerd. Het A4 tje (liggend) was voor de helft gevuld.
We lazen dat hoofdstuk geheel, om de beurt een vers.
Op de andere helft mochten ze een advertentie opstellen, met de kop:
Koning gezocht, daaronder de eisen waaraan hij moet voldoen en het salaris enz.
Kwamen leuke dingen uit "godsdienst maakt niet uit" "mag geen eegowist zijn" enz.

Eline

Naar de site