Get the picture

Verdeel de groep in 2 of meer groepen. Je begint bij de eerste groep een vraag te stellen. Als het antwoord goed is, mag er 1x geklikt worden. Er verdwijnt een vakje en je kunt iets zien van de plaat die eronder zit. Je blijft deze groep vragen stellen tot ze een fout maken, dan is de volgende groep aan de beurt. Heeft een groep een goed antwoord gegeven, dan mogen ze proberen de plaat te raden. Hebben ze net een fout antwoord gegeven, dan mogen ze niet meer raden. Weet een groep heel veel, geef hen dan een extra moeilijke vraag, zodat ook de andere groep(en) aan de beurt komen.

Puntentelling: Bij een goed antwoord krijgen ze 1 punt en bij het raden van de plaat 10 punten.Natuurlijk gebruik je platen van verhalen die je vertelt hebt of die ze kennen. Hieronder 3 voorbeelden in powerpoint:
babel
geboorte
op reis

Naar de site