Genesis

H. 1 en 2 - Het begin
H. 1 tot 12 - Het begin
H. 3 - ..en toen ging het mis
H. 1 tot 3 - Wonen in een tuin
H. 4: 1-16 - Kaïn en Abel
H. 6 tot 9 - Noach

H. 6 tot 9 - Noach, wonen op een boot
H. 11 - Toren van Babel
H. 12 - Abraham geroepen

H. 12 - Wonen in een tent
H. 12 tot 33 - Aartsvaders
H. 13 - Abraham en Lot gaan uit elkaar
H. 13 - Wonen in een huis
H. 14 tot 18 - Belofte...
H. 19 en 21 - Sodom en Gomorra, geboorte Isaak
H. 22 - Offer
H. 24 - Izak trouwt
H. 25, 27 - jakob bedriegt zijn vader H. 28 en 29 - Droom bij betel en Jakob bij Laban
H. 30 tot 33 - Jakob bij Laban, verzoening met Ezau
H. 37 tot 47 - Jozef
H. 37 - Jozef, de dromer
H. 39 en 40 - In de gevangenis

H. 41 - Onderkoning

H. 42 t/m 47 - Ontmoeting

Exodus

Hele boek - Mozes
H. 1 en 2 - Israël verdrukt, Mozes baby
H. 2,3 en 4 - Moord, vlucht en brandende braambos

H. 7,8 en begin 9 - Eerste vijf plagen
H. 9 en 10 - Zesde tot negende plaag
H. 12 en 13 - Tiende plaag en Pascha
H. 14 en 16 - Door de Rode zee
H. 19, 20 en 21 - Sinaï

H. 20 - Regels
H. 25 tot 28 - Een plaats voor God

Numeri

H. 13 - Verkenners

Jozua

H. 3 en 6 - Door de Jordaan en inname v. Jericho

Richteren

H. 6 - Gideon
H. 7 - Gideon 2
H. 13,14 en 15 - Simson
H. 16 - Simson en Delila

Ruth

H. 1 - Ruth
H. 2,3 en 4 - Ruth en Boaz
H. 1 tot 4 - Moedig

Samuel

H. 8 - Koning gezocht
H. 17 - David en Goliath
H. 17 - David en Goliath

H. 20 - David en Jonathan

H. 22- 24 - David en Saul
(2) H. 11 - David en Batseba

Koningen

1 Koningen 17 - Elia
2 Koningen 19 - Hizkia

Kronieken

1 Kronieken 29 - Sparen voor de tempelbouw

Esther

H. 1, 2 en 3 - Esther 1
vanaf H. 3 - Esther 2
H. 1 en verder - Moedig

Daniël

H. 2 en 3 - Daniël en zijn vrienden
H. 6 - Daniël in de leeuwenkuil

Jona

Jona - Jona

Matteus

H. 1: 1 tot 18 - Verwachting
H. 2 - De sterrenkundigen
H. 2 - Doop en verzoeking
H. 4: 18 tot 22 - Roeping van de discipelen

H. 5: 3 tot 10 - Bergrede
H. 6: 5 tot 13 - Bidden
H. 6: 5 tot 13 - Bidden (ook van Joden, Moslims)

H. 7 - Uitspraken van Jezus en de bouwers

H. 9: 9 tot 13 - Roeping van Levi

H. 14: 22 tot 36 - Storm op het meer
H. 18: 21 tot 35 - Ondankbare slaaf
H. 20: 1 tot 16 - Gelijkenis van de werkers in de wijngaard
H. 21: 1 tot 11 - Hosanna
H. 22 - Gelijkenis van de koninklijke bruiloft
H. 26: 6 tot 16 - Zalving door Maria
H. 26: 36 ev - Arrestatie en veroordeling

H. 26 vanaf 36,27 - Het einde...

H. 26: 69 tot 75 - Petrus verloochening
H. 26 en 27 - Kruisiging
H. 28 - Hij leeft!

Markus

H. 1: 9 tot 13 - Verleiding
H. 2: 1 tot 12 - Vijf vrienden

H. 2: 13-17 - De roeping van Levi

H. 5: 21 tot 43 - Dochtertje van Jaïrus
H. 6: 45 tot 62 - Storm op het meer
H. 11: 1 tot 10 - Hosanna
H. 14: 3 tot 11 - Zalving door Maria H. 14 en 15 - Vrede
H. 14: 66 tot 72 - Verloochening van Petrus
H. 15: 22 tot 47 - Kruisiging
H. 15: 22 tot 47 - Lijden en sterven
H. 16 - Hij leeft!

Lukas

H. 1: 26 tot 38 - Verwachting
H. 1 - De engel bij Zacharias (en Maria)

H. 1 - Bezoek van Maria aan Elisabeth
H. 2 - Jezus geboren
H. 2 - De herders zien het pas geboren kindje
H. 2:22 tot 39 - Simeon en Anna
H. 2: 40 tot 52 - Jezus is twaalf jaar
H. 4: 1 tot 15 - Verzoeking
H. 7: 1 tot 10 - De knecht van de hoofdman genezen

H. 7: 11 tot 17 - De jongen van Naïn

H. 8: 26 tot 39 - Bezeten man genezen

H. 10: 25 tot 37 - Wie is mijn naaste?

H. 18: 35 tot 43 - De blinde ziet

H. 19: 1 tot 10 - Zacheüs

H. 19: 29 tot 44 - Hosanna

H. 15 - De goede Vader

H. 16 - De rijke man en de arme Lazarus
H. 22: 54 tot 62 - Verloochening van Petrus
H. 24 - Opstanding
H. 24 - Hij leeft!
H. 24 - Discipelen
H. 24: 13 tot 35 - Emmaüsgangers

Johannes

H. 1: 35 tot 51 - Leerlingen
H. 2: 1 tot 11 - Bruiloft in Kana
H. 6 tot 15 - 'Ik ben' uitspraken
H. 9 - Blind geboren
H. 11 - Lazarus

H. 12: 1 tot 11 - Zalving door Maria
H. 12:12 tot 19 - Hosanna
H. 13 - Voetwassing

H. 18: 17 tot 27 - Verloochening van Petrus
H. 20 - Hij leeft!
H. 20 - Thomas ontmoet de opgestane Heer
H. 21 - Ontmoeting bij het meer van Tiberias

Handelingen

H. 1: 1 tot 11 - Hemelvaart en Pinksteren
Hemelvaart en Pinksteren

Hemelvaart en Pinksteren

H. 12: 1 tot 19 - Petrus in de gevangenis

Petrus

2 Petrus 3 - Nieuwe hemel en aarde

Openbaringen

H. 1 en 21 - Nieuwe hemel en aarde

Naar de site