Nieuw toegevoegd:
Onderstaande bestanden kun je gebruiken als 'escape the classroom' opdrachten. Maar ook als puzzel zijn ze leuk.

Gouden kalf (ex. 32)

Verloren schaap (lukas 15)

Verlamde man (handelingen )

Kennismakingsles
les 1: de bijbel
les 2: Het begin
les 3: ..en toen ging het mis
les 4: Kain en Abel
les 5: Noach
Flipchart bij les 5: Noach
les 6: Toren van Babel
les 7: Quiz

Flipchart bij les 7: Quiz
les 8: Abram geroepen
les 9: Ruzie...
les 10: Belofte...
les 11: Sodom en Gomorra, geboorte Isaak
les 12: Geboorte Johannes
les 13: Geboorte van Jezus, kerstviering
Flipchart bij: les 13: Kerst
les 14: De sterrenkundigen
les 15: Doop en verzoeking van Jezus
les 16: Roeping van de discipelen
les 17: Bruiloft in Kana
les 18: Sterker dan...(storm op het meer)
les 19: Jezus bevrijdt de man van duivelen
les 20: Wijze en dwaze bouwer
les 21: Jongen in Nain
les 22: Een koning
les 23: Petrus verloochening

les 24: Gemeen!
les 25: Hij leeft!
les 26: Herinneren. Quiz met antwoorden

les 27: Petrus bij het meer van Tiberias
les 28: Bidden..
les 29: Hemelvaart en Pinksteren
Flipchart bij les 29: Hemelvaart en Pinksteren
les 30: Moeilijke opdrachten
les 31: Een bruid voor Izak
Flipchart bij: les 31
les 32: Zonen van Izak
les 33: Jakob's droom en zijn huwelijk
les 34: Jakob en Laban, vrede met Ezau

les 1: Gideon
les 2: Gideon

les 3: Simson
les 4: Simson en Delila
les 5: Ruth

les 6: Ruth en Boaz
les 7: Quiz
les 8: Jozef, de dromer
les 9: In de gevangenis

les 10: Onderkoning
les 11: Ontmoeting
les 12: Verwachting
les 13: Kerstviering

les 14: Video van Jozef, het testament
les 15: Quiz over de verhalen van Jozef
les 16: De blinde ziet
les 17: Knecht van de hoofdman genezen
les 18: Dochtertje van Jairus
les 19: Zacheüs
les 20: De goede Vader
les 21: Voetwassing
les 22: Arrestatie en veroordeling

les 23: Kruisiging
les 24: Opstanding

les 25: Thomas
les 26: Ondankbare slaaf

les 27: Hemelvaart en Pinksteren
les 28: Gelijkenis van de koninklijke bruiloft
les 29: Gelijkenis van de werkers in de wijngaard
les 30: Israël verdrukt, Mozes als baby
les 31: Moord, vlucht en brandende braambos

les 32: Eerste vijf plagen
les 33: Zesde tot negende plaag
les 34: Quiz en afscheid

les 1: David en Goliath
les 2: David en Jonathan
les 3: Daniël en zijn vrienden

les 4: Daniël in de leeuwenkuil
les 5: Jona
les 6: Esther
les 7: Esther(2)

les 8: Tiende plaag en pascha
les 9: Door de Rode zee
les 10: Bij de Sinaï

les 11: Regels
les 12: Een plaats voor God

les 13: Verkenners
les 14: De engel bij Zacharias (en bij Maria)

les 15: Herders komen op kraambezoek
les 16: Simeon en Anna

les 17: Jezus twaalf jaar

les 18: Vijf vrienden
les 19: Roeping van Levi

les 20: Zoveel eten...
les 21: Barmhartige Samaritaan

Flipchart bij les 21: Barmhartige Samaritaan
les 22: Talenten
Flipchart bij les 22: Talenten
les 23: Gevangen
les 24: Nooit kunnen zien
les 25: Lazarus leeft weer

les 26: Maria
les 27: Avondmaal

les 27: Sedermaaltijd

les 28: Getsemane tot begrafenis
les 29: Opstanding vanuit de Emmaüsgangers
les 30: Herhaling met spel
les 31: Hemelvaart en Pinksteren
les 32: Wederkomst en eeuwig leven bijlage les 32-33: folder'nieuwe aarde' les 34: Jericho

Les 1 De Bijbel De Bijbelboekenkast
Les 2 De Bijbel Talen
Les 3 Wonen In een tuin
Les 4 Wonen In een boot
Les 5 Feest Suikerfeest
Les 6 Wonen In een tent
Les 7 Wonen In een huis
Les 8 Met Mozes mee Onderdrukking
Les 9 Met Mozes mee Opkomen tegen onrecht
Les 10 Met Mozes mee Bevrijding
Les 11 Met Mozes mee Vrijheid
Les 12 Donker-Licht Donker
Kerstboekje
Kerstspe
l
Les 13 Donker-Licht Donker of licht
Les 14 Donker-Licht Lichtbrengers
Les 15 Donker-Licht Licht
Les 16 Islam Wereldgodsdienst, Mohammed
Les 17 Islam Offerfeest, moskee
Les 18 Islam Moskee bezoek
Les 19 Drie op een rij Kaart, boek
Werkboekje drie op een rij
Opdrachtkaarten drie op een rij
Tritet bij drie op een rij
lesschema drie op een rij
Les 20 Drie op een rij feesten, 3 op rij spel
Les 21 Drie op een rij uitloop
Les 22 Kijk! Feest
Werkboekje kijk!
Toneelles
Les 23 Kijk! Genezing
Les 24 Kijk! Thuis
Les 25 Kijk! Uitloop
Les 26 Vrede Hij brengt vrede
Werkboekje vrede
Opdrachtkaarten vrede
Raamhanger vrede

Lesschema vrede
Les 27 Vrede Geheim van vrede
Les 28 Vrede Vrede met God
Les 29 Moedige mensen Gideon
Les 30 Moedige mensen Esther 1
Les 31 Moedige mensen Esther 2
Les 32 Moedige mensen Ruth
Les 33 Moedige mensen Discipelen 1
Les 34 Moedige mensen Discipelen 2
Hemelvaart en Pinksteren praatplaat
Opdrachtkaarten Pinksteren
Les 35 Miraclemaker DVD met vragen
Les 36 Kijkje in de kerk Wat denk je? Wat zie je?
Les 37 Kijkje in de kerk Wat doe je?
Les 38 Kijkje in de kerk Kerkbezoek
Les 39 Laatste les Quiz en bingo

Voorkant(2)
Les 1 In het begin Kennismaking, Bijbel, schrift
Les 2 In het begin Schepping, zondeval
Les 3 Ramadan suikerfeest
Les 4 In het begin Een verhaal over het begin
Les 5 In het begin Nog een verhaal...
Les 6 Aartsvaders & co Vertrouwen
Werkboekje: Aartsvaders
Sketches

Les 7 Aartsvaders & co Familie
Les 8 Aartsvaders & co Survival
Les 9 Aartsvaders & co (Toch) samen
Les 10 Klein - groot Klein versus groot
Werkboekje: Klein-groot
Legpuzzel

Les 11 Klein - groot Waar een klein man groot in is
Les 12 Offerfeest
Les 13 Klein - groot Waar een klein man groot in is (2)
Les 14 Een koninklijke baby Het Koningskind komt
Werkboekje: Een koninklijke baby
Kerstspel: De koning is geboren
Les 15 Een koninklijke baby De koning is geboren/ kerstspel
Les 16 Heilige huisjes De moskee
Les 17 Heilige huisjes Moskee bezoek
Les 18 Heilige huisjes Synagoge
Les 19 Heilige huisjes Rooms katholieke kerk
Les 20 Heilige huisjes Protestantse kerk
Les 21 Wie ben ik? Wie ben ik?
Les 22 Ik ben Het levende brood
Les 23 Ik ben De goede herder
Les 24 Ik ben Het licht van de wereld
Les 25 Pasen: een nieuw... Nu gaat het beginnen
Les 26 Is dit het einde?
Les 27 Een nieuw begin!
Les 28 Extra paasles
Les 29 Regels en bidden Bidden
Les 30 Regels en bidden Regels
Les 31 Jozef Jozef met een jas
Werkboekje: Jozef
Spel: dat had je gedroomd

Kijkvragen bij dvd

Tekenfilmknutsel

Les 32 De pinksterkrant Hemelvaart en pinksteren
Les 33 Jozef In de put, uit de put
Les 34 Jozef Weer samen
Les 35 De kerk Wat is de kerk? Wat doen kerkmensen?
Les 36 De kerk Een kerkdienst. Een baby gedoopt
Les 37 De kerk Kerkbezoek
Les 38 Laatste les Quiz en bingo

Gemeenteraadsverkiezingen
Kinderboekenweek
Werelddierendag

5 broden, 2 vissen, ezelen
Memory, plagen Egypte
Memory, spreekwoorden
Bordspel, Ruth
Bordspel, Reis door woestijn

Spel met bierviltjes
Tollenaarsspel
Spuit-quiz

Snoep-quiz

Quizbord

Get the Picture

Vergeven
Heersen of dienen?
Drie-eenheid
Zondeval

Poppenkast
Poppenkastpoppen maken
Puppet
Verhaal spelen
Vertelkastje

Les 1 - Kennismaken
Les 2 - Abram geroepen/ vertrouwen
Les 3 - Abram en Lot/ ruzie
Les 4 - Komt het kindje nog?/ geduld
Les 5 - Sterren plakken, verwerking
Les 6 - Vrouw zoeken/ zoeken
Les 7 - Verwerking
Les 8 - Zegen stelen/ oneerlijk
Les 9 - Verhaal uitspelen
Les 10 - Verhalen herhalen
Les 11 - Jakob vlucht/ bang in het donker
Les 12 - Verwerking
Les 13 - Jezus geboren
Les 14 - Sterrenkundigen
Les 15 - Herhaling en spel
Les 16 - Jezus in de tempel/ waar ben jij het liefst?
Les 17 - Bruiloft in Kana
Les 18 - Verwerking bruiloft
Les 19 - Levi/ vrienden
Les 20 -

Liever op Bijbelgedeelte zoeken?

Contact

Copyright

De lessen zijn ontstaan door allerlei materiaal wat ik van anderen gekopieerd heb en eigen idee├źn. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd dingen te achterhalen. Voor zo ver ik weet mogen alle plaatjes, puzzels en verhalen zonder winstoogmerk gebruikt worden. Maar het kan zijn dat er dingen in zitten waar copyright op zit. Als je dat ontdekt, dan doe je me er een groot plezier mee dat te melden. Een aantal plaatjes en puzzels komen uit de puzzelkrakers van de IBB, de mappen van 'vertel het maar', de oude HGJB godsdienst-mappen en anderen.

Het aanpassen van de worddocumenten

Andere handige websites

Voor alle flipcharts bij deze lessen: www.digibordopschool.nl

www.bijbelverwerking.nl
www.kerkboekje.nl
www.bijbelidee.nl

www.bijbelverhalen.nl

www.gkvapeldoornzuid.nl

voor godsdienstmethode Bijbelwijs: www.hgjb.nl

voor kleurplaten:
GKV pijnacker-nootdorp

www.kindengeloof.nl
www.bijbelkleurplaten.nl
bijbel-kleurplaten.nukleuren.nl

Verwerkingsmogelijkheden die op internet te vinden zijn, op verhaal gerangschikt http://jufrolanda.yurls.net/

Leuke plaatjes bij je vertelling als je een digitaal schoolbord tot je beschikking hebt:
www.beeldbijbel.nl
biblelessonsite.org
www.freebibleimages.org

Voor liedjes, hoorspelen en toneelstukken
www.hoi-godsdienstles.nl

Hier vind je engelstalige werkbladen:
www.bibleactivities.com

Andere organisaties waarvan materiaal te vinden is op de site: www.vertelhetmaar.nl
www.ibb.nu